Tag Archives | bewerkersovereenkomst

Bescherm gevoelige data

Vanaf 1 januari 2016 gaat er een nieuwe wet in werking die gaat over het lekken van privacy-gevoelige data. In deze wet is geregeld wat de gevolgen zijn bij het lekken daarvan en wat een datalek is. Je bent vast wel eens een USB-stick kwijtgeraakt. Of misschien is je laptop wel eens gestolen of je […]

Continue Reading 0

© BizQIT Managed Services.
All Rights Reserved.

  

BizQIT Managed Services
tt. Vasumweg 170-D
1033 SH Amsterdam
[email protected] (algemeen)