Samenwerking Qmatic – BizQIT

Vanaf half juli 2016 zijn Qmatic en BizQIT een samenwerking aangegaan voor het monitoren en beheren van de computers voor de wachtrijschermen op de zeven stadsloketten van de gemeente Amsterdam.

Qmatic ontwikkelt en implementeert oplossingen voor Customer Journey Management en heeft bij een groot aantal gemeenten – waaronder de gemeente Amsterdam – deze software ingezet voor wachtrijmanagement en afspraken. Voor het beheren en monitoren van de hardware (mediaplayers) waar dit systeem gebruik van maakt, heeft de gemeente Amsterdam BizQIT en Qmatic gevraagd te kijken naar een samenwerking.

De gemeente Amsterdam heeft de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger hoog in het vaandel staan. Zo is de ervaring van de bezoeker die circa een tot twee keer per vijf jaar naar een stadsloket gaat van groot belang. Daarom wil zij dan ook niet dat deze negatief kan worden beïnvloed door een technisch mankement aan een van de wachtrijschermen. De dienstverlening van Qmatic en BizQIT vullen elkaar wat dat betreft prima aan. De gemeente wordt hierdoor maximaal ontzorgd.

Inmiddels zijn alle stadsloketten gekoppeld aan het monitoringsysteem van BizQIT.

© BizQIT Managed Services.
All Rights Reserved.

  

BizQIT Managed Services
Binairstraat 19
1033 MN Amsterdam
[email protected] (algemeen)