KENNISSESSIE PRIVACYBEWUST

Op donderdagmiddag 8 maart 2018 organiseerden we samen met Abma Schreurs Advocaten Notarissen de kennissessie Privacybewust. Een interactieve informatiebijeenkomst over de AVG – de wet op de privacybescherming – die op 25 mei 2018 ingaat. Samen met 30 ondernemers brainstormen over de nieuwe wet en wat je allemaal (nog) moet regelen om te voldoen hieraan.

Marije Dekker – advocaat en partner bij Abma Schreurs – ging met name in op de inhoud van de wet. Welke rollen zijn er, wie is waarvoor verantwoordelijk en over welke gegevens gaat het precies? Maar ook welke gegevens mag je verwerken zonder melding aan de AP? Conclusie is dat vrijwel elke onderneming persoonsgegeven verwerkt en dus invulling moet geven aan de eisen van de wet.

Invulling geven
Met dat duidelijk gaf Marije de deelnemers inzicht in wat mkb-ondernemers moeten regelen naar hun klanten en leveranciers. Hoe geef je invulling aan de wet?  Met welk doel verzamel je de data die je hebt? Heb je al die gegevens wel nodig? Wat moet er allemaal worden vastgelegd volgens de wet? Denk daarbij niet alleen aan de verwerkersovereenkomst. Ook moet bij betrokkene duidelijk zijn wat je met zijn of haar gegevens doet en wat zijn rechten zijn. Is het aan te raden een register van verwerkingen op te stellen. Maar denk ook aan het aanpassen van opdrachtbevestigingen en offertes.

Het gevaar loert
Daarna nam Barry Kalshoven namens BizQIT het stokje over. Als eigenaar van een IT-bedrijf hamert hij al jaren op het belang van beveiliging van je data. Hij is daarom ook blij met deze wet. Nu moet iedereen zich hiervan bewust worden en niet geheel onterecht bleek wel. Hij schudde de zaal dan ook nog even extra op met voorbeelden van waar gevaren loeren op een hack en/of datalek. Iedereen loopt risico bleek wel en het is zaak je zo goed mogelijk te wapenen.

Passende IT-maatregelen
Barry ging met name in op hoe je je IT-beleid verder kunt aanscherpen. Welke passende maatregelen je moet treffen om aan te kunnen tonen dat je er alles aan hebt gedaan om je data te beschermen. Uiteraard gezien vanuit huidige stand van de techniek. En vergeet vooral ook niet je medewerkers privacybewust te maken en te laten werken.

Voor de meesten van ons ligt er nog een flinke berg huiswerk te wachten die op 25 mei af moet zijn!

Meer informatie
Meer weten over deze bijeenkomst of geïnteresseerd in een volgende kennissessie? Mail dan naar
Communicatie. In het kader van de AVG melden we je dat we de gegevens uit deze mail alleen zullen gebruiken om contact met je op te nemen wanneer je dit wilt en/of je op de hoogte te houden van een eventuele volgende sessie over de AVG.

© BizQIT Managed Services.
All Rights Reserved.

  

BizQIT Managed Services
Binairstraat 19
1033 MN Amsterdam
[email protected] (algemeen)